Znaki zakazu

Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Jeżeli zakaz wyrażony przez niżej wymienione znaki nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania. Zasada ta nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka T-20 wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje, natomiast tabliczka T-21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.


Znaki ważne dla rowerzystów i motorowerzystów:
 

Pozostałe znaki zakazu:

Warto teraz sprawdzić swoje wiadomości: test 1

wstecz