długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje


T-20  Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

rowerzysta
tabliczka T-20
Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje odległość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.
Tabliczka może występować z takimi znakami, które zabraniają wykonywania określonych manewrów lub czynności na pewnym odcinku drogi, np. zakaz wyprzedzania B-25, rozwijania określonej na znaku prędkości B-33, zawracania B-23.

Może być zastosowana jak na przykładzie obok, gdzie zakaz postoju obowiązuje na odcinku 90 metrów.

 

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz