B-40  Koniec strefy ograniczonego postoju

Znak oznacza miejsce, w którym przestają obowiązywać ograniczenia postoju wskazane znakiem B-39 "strefa ograniczonego postoju".