znak B-36

B-36  Zakaz zatrzymywania

rysunek rowerzysty
zakaz zatrzymywania z wyłączeniem chodnika
Znak oznacza zakaz zatrzymywania się nawet na chwilę, np. w celu wysadzenia pasażera.
Zakaz obowiązuje przez całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku.

Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
 • T-25a - początek zakazu wyrażonego znakiem,
 • T-25b - kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
 • T-25c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.

  Zakaz wyrażony tym znakiem:
  1. dotyczy tej strony jezdni, przy której się znajduje (dotyczy również chodnika), także na drodze jednokierunkowej;
   jeśli jest ustawiony poza obszarem zabudowanym, dotyczy zarówno jezdni, jak i pobocza, chyba że na poboczu wyznaczono miejsce do parkowania,
  2. dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
  3. nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
  4. nie dotyczy pojazdów komunikacji zbiorowej, które zatrzymują się na wyznaczonych przystankach.

  Znak wraz z tabliczką T-26 umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony.  Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

  wstecz