B-33  Ograniczenie prędkości

Znak oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość (z dokładnością do 10 km/h) określona na znaku obowiązuje - (chyba, że zostanie uchylona znakami: B-34 i B-42) do miejsca:
wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
umieszczenia znaku oznaczającego początek strefy zamieszkania,
umieszczenia znaku oznaczającego początek lub koniec obszaru zabudowanego,
najbliższego skrzyżowania.

Umieszczona pod znakiem tabliczka (np. T-23a) określa, że zakaz dotyczy tylko wyszczególnionego na znaku pojazdu.


Jeśli ten znak określa dopuszczalną prędkość większą niż niż 60 km/h, i jest umieszczony na obszarze zabudowanym, to dotyczy:

  1. samochodu osobowego,
  2. motocykla,
  3. samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem: