B-32  Stój - kontrola celna

Znak oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło - Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy:
  "Kontrola graniczna",
  "Rogatka uszkodzona",
  "Sygnalizacja uszkodzona",
  "Wjazd na prom",
  "Kontrola drogowa",
  "Pobór opłat";
  ... w zależności od przyczyny zatrzymania.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - PRZED ZNAKIEM.
Dalszy ruch może nastąpić dopiero za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.