B-7  Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczep±

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczep± (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów: Okre¶lona na znaku albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa, dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ci±gnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.