znak B-1

B-1  Zakaz ruchu w obu kierunkach

kolarz
zakaz ruchu w obu kierunkach, nie dotyczy rowerzystów
Znak oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Znak może być ustawiony na jezdni.
Znak informuje, że wjazd na daną drogę lub jej odcinek, nie jest możliwy również z przeciwnego krańca.

Zamknięcie drogi może być całkowite, obowiązujące w ciągu całej doby i dotyczące wszelkich pojazdów, lub częściowe, np. wyłączające określone okresy doby lub niektóre rodzaje pojazdów. Napisy wskazujące wyjątki od wyrażanego znakiem zakazu podawane są na znaku lub na tabliczce pod znakiem.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się w jakich godzinach obowiązuje, np. "w godz. 16-19".Przykłady oznakowań przy pomocy znaku B-1:
znak B-1 ustawiony na jezdni  znak B-1 z wyjątkami  znak B-1 z dużą ilością wyjątków  znak B-1 z tabliczką z bardzo długą listą wyjątków  znak B-1 postawiony na ulicy jednokierunkowej 

A teraz pytanie:


Czy ten rowerzysta popełnia jakieś wykroczenie w tej sytuacji?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE