B-5  Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Znak oznacza zakaz ruchu:

samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
ciągników samochodowych,
pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
ciągników rolniczych,
pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku (jak na przykładzie obok), albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.