B-13  Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących określone w odrębnych przepisach materiały niebezpieczne (np. benzynę) lub gazy palne, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.