B-28  Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.
Zakaz wyprzedzania może być też uchylony znakiem B-42 - "koniec zakazów".