odległość znaku od miejsca w którym zakaz obowiązuje


T-21  Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.