miejscowość

E-17a  Miejscowość

Tablica miejscowości nie stanowiącej obszaru zabudowanego. Zatem nie obowiązuje "automatyczne" ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h (w zależności od pory dnia lub nocy), oraz można jechać z włączonymi światłami drogowymi (długie).
Koniec tej miejscowości może nie być oznaczany.