B-15  Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m

Taki znak ustawia się pod wąskimi mostami, bramami itp. Kierujący powinien znać wymiary swego pojazdu także z załadunkiem. Ruch pojazdów ogranicza się ze względu na szerokość, gdy szerokość przejazdu jest mniejsza niż 3,5 m.
Znak stawiany jest również ze względu na wąskie ulice i pasy ruchu (wówczas znak może być umieszczony nad pasem ruchu którego dotyczy, lub jako element znaku F-22 "ograniczenia na pasie ruchu").