B-19  Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t