B-12  Zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znak oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Znak ten nie dotyczy wózków podręcznych używanych przez pieszego.