B-27  Koniec zakazu wyprzedzania

Znak oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.

Zakaz wyprzedzania może być też uchylony znakiem B-42 - "koniec zakazów". Umieszcza się go wtedy, gdy zakaz wyprzedzania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.