B-29  Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Znak zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

Uchylenie tego zakazu przed skrzyżowaniem oznaczone jest znakiem B-30. Zamiast znaku B-30 może być zastosowany znak B-42 "koniec zakazów".

Jeśli ten znak umieszczony został pod tablicą miejscowości, to zakaz obowiązuje na całym jej obszarze.