B-16  Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m

Ustawiany wszędzie tam gdzie jest niżej niż zazwyczaj. Czasami też przed nisko zawieszoną trakcją tramwajową.

Ruch pojazdów ze względu na wysokość ogranicza się, gdy wysokość przejazdu jest mniejsza niż 4,5 metra. Jest ustawiany głównie ze względu na niskie tunele, wiadukty.

Na przykładzie obok mamy wjazd do garażu podziemnego. Znak poniżej symbolizuje zakaz wjazdu samochodów z napędem gazowym na ten parking.