B-30  Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Znak oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.

Znak ten uchyla zakaz jeszcze przed najbliższym skrzyżowaniem. Zamiast niego można użyć znaku B-42 "koniec zakazów".