B-8  Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Zakaz ten obejmuje również dorożki oraz sanie.