znak B-20

B-20  Stop

kolarz
znak STOP przed przejazdem kolejowym
Znak ten oznacza:
strzałka zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem;
strzałka obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu przez znak poziomy P-12, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
Znak umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do znaku umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znak ten ma podobne znaczenie jak znak A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu), z tym że wyraża też obowiązek bezwzględnego zatrzymania się (choćby na chwilę) przed wjazdem na skrzyżowanie.

Szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko na ruch na drodze z pierwszeństwem, ale również na wybór miejsca zatrzymania pojazdu, aby nie utrudniać ruchu na tej drodze; jeżeli wyznaczona jest linia zatrzymania na jezdni, należy zatrzymać się przed nią.

Znak umieszcza się możliwie jak najbliżej skrzyżowania i nie dalej niż 25 metrów od niego w obszarze zabudowanym.


Powyżej zobaczyć możesz jak wygląda znak STOP w różnych krajach świata.
Prawie wszędzie ma taki sam kształt, choć są takie kraje, gdzie różni się nawet tym...


wstecz