B-39  Strefa ograniczonego postoju

Znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; jeżeli dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu może być dłuższy niż jedna minuta, jest to wskazane na znaku.

Znak ten nie dotyczy pojazdów:

komunikacji publicznej, które zatrzymują się na wyznaczonych miejscach;
taksówek;
zatrzymujących się w miejscach oznaczonych znakami D-18, D-18a lub D-44;
unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego;
autobusu szkolnego.

Zakazu wyrażonego takim znakiem nie odwołuje minięte właśnie skrzyżowanie - jest nadal ważny. Odwołanie następuje dopiero przy pomocy znaku B-40.