B-26  Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych, kierującemu samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ciągnikiem samochodowym oraz pojazdem specjalnym, lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Znaczenie tego znaku różni się tylko tym od znaku B-25, że pojazdami, którymi nie wolno wyprzedzać są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a zatem różnica między tymi znakami występuje tylko co do ich "części czynnej", natomiast w "części biernej" oba znaki wyrażają dokładnie to samo.

Znak ten nie dotyczy autobusów, chociaż ich dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony.

Znak ten można uchylić znakiem B-28, lub znakiem B-42 "koniec zakazów".