znak B-42

B-42  Koniec zakazów

rysunek rowerzysty
znak B-42
Znak oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami:

strzałka B-23  - zakaz zawracania,
strzałka B-25  - zakaz wyprzedzania,
strzałka B-26  - zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe,
strzałka B-29  - zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
strzałka B-33  - ograniczenie prędkości.
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz