znak B-10

B-10  Zakaz wjazdu motorowerów

rysunek rowerzysty
znak B-10
Znak ten oznacza zakaz ruchu motorowerów.
Zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy motorowerów jednośladowych oraz wielośladowych, natomiast nie dotyczy rowerzystów.

Znak jest stosowany, gdy istnieje potrzeba zamknięcia ruchu dla wszelkich pojazdów wyposażonych w silnik, na drogach gdzie zabroniony został ruch pojazdów samochodowych.Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz