znak B-24

B-24  Koniec zakazu zawracania

znak B-24
rysunek rowerzystyZnak oznacza odwołanie zakazu zawracania jeszcze przed skrzyżowaniem.

Zamiast tego znaku, można zastosować znak B-42 (koniec zakazów).Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz