B-13a  Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących (określonych w odrębnych przepisach) materiałów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas, lub grup materiałów niebezpiecznych, albo określonego sposobu ich przewozu.