znak B-31

B-31  Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

kolarz

zwężenie na moście i pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Znak ten zabrania kierującym wjazdu na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Znak występuje zawsze w połączeniu ze znakiem D-5 (pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni) umieszczonym po drugiej stronie zwężenia.
Znak nie ma praktycznego zastosowania w tych sytuacjach, gdy do wąskiego odcinka drogi zbliżają się pojazdy o takiej szerokości, że kwestia pierwszeństwa przejazdu przez zwężenie w ogóle nie wystąpi.
Jeżeli np. szerokość jezdni zwężonego odcinka drogi wynosi 4 metry, to mogą wyminąć się na nim dwa rowery, motocykle lub pojazd jednośladowy z samochodem osobowym. Obowiązek zatrzymania pojazdu, o którym mowa w przepisie, jest zależny od sytuacji.

Znak ten umieszczony przed lewostronnym zwężeniem jezdni może zmienić ogólną zasadę pierwszeństwa przejazdu w tej sytuacji. A zatem pomimo wolnej "swojej" połowy jezdni, kierujący pojazdem - w związku z ustawieniem znaku przedstawionym na ilustracji musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwnego kierunku.

Należy pamiętać, że kierujący pojazdem jest obowiązany, przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby - zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.

Zobacz  wymijanie
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz