znak A-30

A-30  Inne niebezpieczeństwo

rowerzysta

znak A-30
Znak ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą napisu lub symbolu.

Na fotografii obok po lewej jest chyba jednak błąd - tabliczka pod znakiem sugeruje, że pieszych należy się spodziewać dopiero po przejechaniu 2 kilometrów. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie przed pieszymi na odcinku 2 kilometrów - a wiec to nie jest ta tabliczka! Zamiast T-1 powinna być T-2.

Oprócz przykładu powyżej, może to być np. tabliczka symbolizująca T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-17, T-18, lub inna - taka jak na przykład na ilustracji obok.


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz