tabliczka T-1


T-1  Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

rowerzysta

ostrzeżenie przed progiem walniającym za 50 metrów
Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka, wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

Na przykładzie obok widać, że odległość od progu zwalniającego wynosi 50 metrów.


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz