znak C-13

C-13  Droga dla rowerów

turysta
ścieżka rowerowa
Droga jest przeznaczona dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi - oczywiście, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym rowerzysta się porusza, lub zamierza skręcić - zobacz.

Pieszy może poruszać się tak oznaczoną drogą jedynie w przypadku braku innych możliwości, ma przy tym obowiązek ustępowania pierwszeństwa rowerzystom. Wyjątek stanowi tutaj osoba niepełnosprawna, która na tak oznaczonej ścieżce dla rowerzystów ma przed nimi pierwszeństwo.

Koniec drogi dla rowerów jest oznaczany przy pomocy znaku C-13a.

Powiązane
A-24 znak ostrzegający przed rowerzystami znak C-13a koniec drogi dla rowerów znak poziomy P-11 wyznaczjący przejazd dla rowerzystów znak poziomy P-23: rower D-6a znak informujący o przejeździe dla rowerzystów znak B-9 zakazujący wjazdu rowerów


Jazda po kiepsko oznakowanej ścieżce rowerowej może być nieco... kłopotliwa?

wstecz