bocznica kolejowa lub tor o podobnym charakterze

T-10  Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

Tabliczka oznacza przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze.
W miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu.
Stosowana ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.