znak D-42

D-42  Obszar zabudowany

rowerzystka
znak D-42 z nazwą miejscowości
Minięcie tego znaku oznacza jednocześnie:
strzałka zakaz poruszania się z prędkością powyżej 50 km/h w godzinach od 5.00 - 23.00; oraz 60 km/h w godzinach 23.00 - 5.00 (chyba, że znaki stanowią inaczej),
strzałka zakaz używania w nocy świateł drogowych (długich) na dostatecznie oświetlonych drogach,
strzałka absolutny zakaz wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych.

Kiedy (jak na ilustracji obok) znak ograniczenia prędkości jest umieszczony pod nazwą miejscowości, to obowiązuje na całym jej terenie.


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz