miejsce przejścia dla pieszych

P-10  Miejsce przejścia dla pieszych

Znak z jednej strony nakłada na pieszego obowiązek przekraczania jezdni w miejscu wyznaczonym, z drugiej zaś wskazuje kierującym miejsce, w którym powinni stosować się do przepisu, w myśl którego:

"...kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu".

Obok znaku malowanego na jezdni ustawiany jest znak pionowy D-6.
PAMIĘTAJ zanim przejdziesz przez jezdnię, masz obowiązek sprawdzić, czy możesz to zrobić bezpiecznie!
Na pewno wiesz, że przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych, jest absolutnie zabronione!

Przykłady nieprawidłowych zachowań pieszych i rowerzystów