miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych

T-16  Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

tabliczka T-16rowerzystaTabliczka umieszczana przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane (straż, karetka pogotowia) wyjeżdżają na drogę.

Tabliczka może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wyjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych - często w momencie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uruchamiana jest specjalna sygnalizacja świetlna.


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz