podłużny uskok nawierzchni

T-12  Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni