nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu

T-18  Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

tabliczka T-18
rowerzystaTabliczka jest stosowana wraz ze znakiem A-30 - inne niebezpieczeństwo.
Oprócz tej wskazanej na ilustracji powyżej, tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu może występować w kilku odmianach:

  T-18a - o przebiegu najpierw w prawo, a potem w lewo;
  T-18b - o przebiegu w lewo;
  T-18c - o przebiegu w prawo.

 

 
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz