znak A-1 ostrzegający przed niebezpiecznym zakrętem w prawo

A-1  Niebezpieczny zakręt w prawo.

rowerzysta
niebezpieczny zakręt w prawo
Znak ostrzega o pojedynczym, niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Prędkość na zakręcie i przed nim powinna być taka, aby kierujący - w razie potrzeby - zdążył zatrzymać pojazd na odcinku drogi, który przed sobą widzi.

Znak ten stosuje się głównie poza miastami. W miastach stosowany jest wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bardzo zła widoczność drogi.

PAMIĘTAJ na tak oznakowanym zakręcie wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest zabronione, co oznacza, że Ty jako rowerzysta możesz być wyprzedzany.

Znaki na niebezpiecznym zakręcie
znak A-1 ze znakiem B-33    oznaczony wyróżnionym znakiem zakręt  strzałki prowadzące na zakręcie  strzałka prowadząca na zakręcie  teraz wyprzedzać nie wolno 

wstecz