znak C-2

C-2  Nakaz jazdy w prawo (za znakiem)

mały rowerzysta
nakaz jazdy w prawo z wyjątkami
Znak określa w jaki sposób prowadzić pojazd. Zastosowanie się do tego znaku, często nie wymaga dokonywania żadnego manewru, a jedynie kontynuowanie jazdy np. dotychczasowym pasem ruchu, byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.
Znak ten stosowany jest w takich miejscach, w którym kierujący ma obowiązek skręcenia za znakiem.
Jest stosowany przed skrzyżowaniem, uprzedzając kierującego o manewrze, jaki będzie musiał wykonać.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz