granica państwa

T-17  Tabliczka wskazująca granicę państwa