długość odcinka drogi gdzie występuje niebezpieczeństwo


T-2  Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

zwierzęta dzikie na odcinku 1,5 kilometra
rowerzystaUmieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka, wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 metrów.
Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Tabliczka taka nie jest stosowana za znakami ostrzegającymi o niebezpieczeństwie występującym w określonym miejscu drogi, jak np. przejazd kolejowy, skrzyżowanie lub zwężenie jezdni.

Na przykładzie obok, znak ostrzega o zwierzętach dzikich, które mogą niespodziewanie znaleźć się na jezdni na odcinku 1,5 kilometra.Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz