znak C-16

C-16  Droga dla pieszych

droga dla pieszych
turystaZnak oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

Umieszczenie tego znaku, nie tylko nakłada na pieszego obowiązek korzystania z tak oznaczonej drogi, lecz również - co ma nawet ważniejsze znaczenie - informuje innych uczestników ruchu o   ZAKAZIE   korzystania z takiej drogi.
Dotyczy to w szczególności kierujących rowerami, rzadziej zaś np. jadących wierzchem, którzy - przy braku znaku - mogliby sądzić, że z drogi takiej mogą korzystać.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami, a wtedy ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:

strzałka na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą; tutaj piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami na ałej szerokości wyznaczonej drogi.
strzałka odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową - każdy ma swoją stronę.


A teraz pytanie:

rowerzysta łamie przepisy, przejeżdżając przez przejście dla pieszych
Czy rowerzysta może w tej sytuacji przejechać przez wyznaczoną "zebrę"?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE

wstecz