znak D-40

D-40  Strefa zamieszkania

strefa zamieszkania
rowerzystkaZnak oznacza wjazd do strefy zamieszkania.
Ponadto informuje, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi (znak A-11a), ponieważ prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w całej strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni oraz na ścieżce dla rowerzystów.

Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu.

Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania D-41 na drogę, włączamy się do ruchu.
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz