niebezpieczny zakręt w lewo

A-2  Niebezpieczny zakręt w lewo

niebezpieczny zakręt w lewo

rysunek rowerzystyZnak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w lewo, i jest stosowany tylko w razie występowania pojedynczego zakrętu.

Zgodnie z zasadą stosowania tzw. prędkości bezpiecznej, prędkość na zakręcie i przed nim powinna być taka, aby kierujący - w razie potrzeby - zdążył zatrzymać pojazd na odcinku drogi, który przed sobą widzi.

Znak ten stosuje się głównie poza miastami, a w miastach gdy droga nie jest ulicą, a dopuszczalna prędkość na niej jest większa od 60 km/h. Na ulicach miast znak ten stosuje się w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bardzo zła widoczność drogi.


Na tak oznakowanym zakręcie wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest zabronione.A teraz pytanie:

niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo
Czy taki zestaw znaków oznacza, że po przejechaniu 100 metrów miniesz oba zakręty?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE