koleiny

T-13  Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwo) przed odcinkiem jezdni, na nawierzchni której występują koleiny.