znak A-18b

A-18b  Zwierzęta dzikie

rowerzysta
znak A-18b
Znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich.

Mogą one nieoczekiwanie znaleźć się na drodze, wbiegając na nią, lub niekiedy na niej przebywać, a ich dostrzeżenie może być trudne.
Trzeba obserwować zarówno samą drogę, jak i jej otoczenie, a w nocy zachować szczególną ostrożność i umiarkowaną prędkość.

Na przykładzie obok, znak ostrzega o możliwości napotkania zwierząt na odcinku 5 kilometrów.
Ciekawe, czy potrafisz określić, w jakiej odległości od znaku możesz zacząć spodziewać się spotkania z nimi?

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz