Znaki ostrzegawcze

Pamiętaj wszystkie znaki ostrzegawcze uprzedzają o niebezpiecznych miejscach na drodze, oraz obowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów, na pozostałych drogach ta odległość wynosi do 100 metrów.

Wyjątkiem jest znak A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu", który umieszcza się w odległości do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Niekiedy rzeczywista odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego, jest podawana na specjalnej tabliczce umieszczonej pod znakiem - tabliczka T-1 T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.

Znaki które powinien znać rowerzysta:rysunek kolarza: przejdź do testu


KLIKNIJ  
ZOBACZ Więcej znaków i informacji...

wstecz