koniec odcinka drogi gdzie występuje niebezpieczeństwo


T-3  Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się niebezpieczeństwo

Tabliczka oznacza koniec odcinka przekraczającego 500 metrów, w którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.