znak P-7b

P-7b  Linia krawędziowa ciągła

rowerzystka
linia P-7b
Znak umieszczony przy krawędzi jezdni wyznacza krawędź jezdni, oraz wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi autostrad, dróg ekspresowych i dróg dwujezdniowych.

Linia służy również do oddzielenia torowiska tramwajowego, oraz do zaznaczenia obwiedni znaku poziomego P-21 (powierzchnia wyłączona z ruchu) - obrysowanie znaku.

Znak oznacza zakaz wjazdu na   poboczeInformation Część przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt..

Linia malowana jest na tych odcinkach dróg, na których obowiązują zakazy wyrażone znakami pionowymi B-35 "zakaz postoju" i B-36 "zakaz zatrzymywania się" i podobnie jak one, oznacza zakaz zatrzymania się na jezdni i na poboczu.

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz